วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ด้วง หรือไม่ใช้ ด้วงชนิดไหน

ด้วง หรือไม่ใช้ ด้วงชนิดไหน
            ใครทราบว่านี่เป็นด้วงชนิดไหนหรือถ้าไม่ใช่ตัวด้วงแล้ว
เขาเรียกว่าอะไรก็อย่างที่เห็นในภาพตัวที่เจอจะมีสีดำลักษณะ
ตัวจะแบนไม่เหมือนด้วงที่ตัวจะอ้วนกว่านี้นี่แบนมาก ๆ แล้ว
มีปากที่เหมือนคีมมาก ๆ ใช่ด้วงหรือเปล่า
            ด้วงตัวนี้(ถ้าใช่นะ)ตัวยาวประมาณ ๔ เซนติเมตรไม่นับ
ปากเฉพาะปากที่เป็นคีมก็น่าจะ ๑ เซนติเมตรเห็นจะได้ก็ช่วย

บอกมาหน่อยจะครับว่าภาพที่เห็นน่ะใช่ด้วงหรือเปล่า
ตกลงว่าใช่ด้วงหร้าเปล่าถ้าไม่ใช่แล้วเป็นแมลงชนิดไหน

Custom Search

เทคโนโลยีกับโลกยุคดิจิตอล

การทำเงินผ่านเน็ท การทำโฆษณาผ่านเน็ท

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้